עם ישראל חי,
נועד להפיץ מוצרים הקשורים לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.

עם ישראל חי, נועד להפיץ מוצרים הקשורים לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
זו אינה עוד חנות שאתם רגילים לראות ברשת. אין כאן מטרת רווח אלא רק הפצת מסרים והפצת יהדות ברשת.

ההכנסות מהמכירות מוקדשות למאבק בהתבוללות בארץ הקודש!
גם נהנתם ממוצר טוב וגם תרמתם!